Zaburzenia mowy opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju

Strona tytułowa Leczenie aminokwasami Zaburzenia mowy opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju


Zaburzenia mowy, opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju

Z każdym rokiem jest coraz więcej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju albo zaburzenami mowyOpóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju nie są poważnym problemem, jeśli w porę zostaną wykryte i zostanie rozpoczęte leczenie naszymi aminokwasami. Rodzice oraz dziadkowie zazwyczaj pierwsi zauważają opóźnienie w rozwoju i zwracają się z dzieckiem do specjalisty. 

Im wcześniej rodzice wykryją zaburzenia mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju u swego dziecka (najlepiej w 2-3 roku życia), tym większa jest szansa na całkowite wyleczenie. Jak rozpoznać rozpoczynające się problemy – objawy opóźnienia rozwoju mowy i intelektualne opóźnienie w rozwoju: 
W 4-ym miesiącu: dziecko nie reaguje na słowa i gesty rodziców, nie uśmiecha się (może to być również objawem autyzmu);
8-9 miesiąc: brak gaworzenia (powtarzanie tych samych sylab);
1 rok: dziecko jest bardzo ciche, prawie nie wydaje dźwięków;
1,5 roku: nie mówi prostych słów („mama”, „tata”, „daj”) i nie rozpoznaje ich, nie rozumie, gdy ktoś się do niego zwraca po imieniu lub z prośbą; może również nie umieć żuć;
2 lata: zna i stosuje bardzo ograniczony zasób słów, nie powtarza po innych nowych słów;
2,5 roku: używa nie więcej niż 20 słów, nie potrafi z dwóch-trzech słów ułożyć zdania, nie rozumie nazw części ciała, przedmiotów; 
3 lata: nie potrafi sam ułożyć zdania, nie rozumie prostych opowiadań osób dorosłych. Mówi zbyt szybko, „połykając” końcówki wyrazów lub zbyt wolno, rozciągając słowa. 

Większość dzieci z epilepsją, autyzmem, zespołem Downa, MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym), ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej) i in. ma objawy opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń mowy i intelektualnego opóźnienia rozwoju o różnym stopniu nasilenia. We wszystkich przypadkach leczenie naszymi preparatami aminokwasowymi może pomóc tym dzieciom. 

Należy zauważyć, że opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju występuje z powodu zaburzenia pracy neuronów mózgu wskutek problemów w okresie rozwoju okołoporodowego, podczas porodu – niedotlenienie - asfiksja, jak również infekcji, zatrucia metalami ciężkimi, obecności mutacji genowych i chromosomowych. 

Opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju są zawsze wywołane przez zaburzenie pracy neuronów mózgu, a nasze aminokwasy poprawiają pracę neuronów, i to niezależnie od przyczyny opóźnionego rozwoju mowy i intelektualnego opóźnienia rozwoju. Zaletą naszych aminokwasów jest to, że regulują one procesy pobudzenia i tłumienia w korze mózgowej, stymulują neurogenezę, prowadzą do harmonizacji i zrównoważenia procesów w układzie neuroprzekaźnikowym oraz procesów elektrofizjologicznych (co można zaobserwować podczas badania EEG) i tym samym wpływają na objawy kliniczne opóźnionego rozwoju mowy i intelektualnego opóźnienia rozwoju. Małe dzieci zaczynają wypowiadać pierwsze sylaby, potem pojedyncze słowa, potem zdania, natomiast w przypadku starszych dzieci poprawia się wymowa – zaczynają je rozumieć nie tylko rodzice, ale też otoczenie.

Jeżeli chodzi o umiejętności intelektualne, to u dziecka poprawia się percepcja i przetwarzanie informacji. Poprawiają się koncentracja i zdolność zapamiętywania. Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju, którego dotąd bezskutecznie próbowano nauczyć wskazywania na obrazku kota czy psa, zaczyna je wskazywać, przy czym robi to z przyjemnością. Jeżeli wcześniej dziecko nie interesowało się zabawkami czy nie radziło sobie z zadaniami z matematyki w szkole – wszystko to zmieni się w efekcie przyjmowania dobranych indywidualnie dla każdego dziecka kompleksów naszych aminokwasów. 

Często, w początkowych etapach przyjmowania aminokwasów przez dzieci z zaburzeniami mowy albo opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju nie można powiedzieć w jaki sposób poprawiła się inteligencja lub co nowego pojawiło się w mowie. Jednak wszyscy wokół zauważą, że wzrok dziecka stał się inny – żywy, zainteresowany, skoncentrowany na otaczającym go świecie. 

Podczas leczenia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju naszymi preparatami aminokwasowymi następuje rozwój wyższych funkcji psychicznych, takich jak percepcja i wyobrażenie, co sprzyja rozwojowi myślenia abstrakcyjno-logicznego, czyli wzrostowi poziomu inteligencji. Opanowując abstrakcyjne pojęcia, dzieci zaczynają orientować się w czasie – rozumieć co znaczy wczoraj, dziś i jutro, rozumieć wskazania zegara. Uczą się liczyć, dodawać i odejmować itd., jak również klasyfikować przedmioty. Zaczynają rozumieć co znaczy wyżej – niżej, mniej – więcej. Nie tylko rozumieją tekst, np. bajki, ale też mogą go potem opowiedzieć. 

Ponadto u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju obserwuje się zmniejszenie intensywności objawów zaburzeń neurotycznych i napięcia psychoemocjonalnego. Na przykład, ustępują częste bóle głowy i wymioty, uczucie duszności i tiki. Dzieci przestają obgryzać paznokcie, lepiej śpią, nie mają nocnych koszmarów. Stają się zrównoważone. Obserwuje się również zmniejszenie nadmiernej aktywności, normalizację zachowań, wzrost koncentracji. 

Wśród dzieci z zaburzeniami mowy i intelektualnym opóźnieniem rozwoju, w celu oceny wyników leczenia przeprowadzono badania psychofizjologiczne przed i po podaniu preparatów zawierających aminokwasy. Wyniki wykazały, że w efekcie przyjmowania aminokwasów jednoznacznie zwiększa się prędkość reakcji sensomotorycznych – dzieci szybciej i lepiej wykonywały testy na komputerze. Wzrastały wskaźniki pamięci krótkotrwałej wzrokowej i słuchowej, wzrastała objętość i trwałość koncentracji uwagi. Ponadto następowała niewątpliwa poprawa małej motoryki. 

Czym młodsze jest dziecko z opóźnionym rozwojem mowy i ntelektualnym opóźnieniem rozwoju, tym szybczej osiągane są pozytywne efekty, tym bardziej realna jest jego całkowita rehabilitacja społeczno-psychologiczna.
 

daniel 

5/ 5
(9 voites)Online Konsultacja
6
Grudzień
Zajęte
 • 08:00 - 09:00 Zajęte
 • 09:00 - 10:00 Zajęte
 • 10:00 - 11:00 Zajęte
 • 11:00 - 12:00 Zajęte
 • 12:00 - 13:00 Zajęte
 • 13:00 - 14:00 Zajęte
 • 14:00 - 15:00 Zajęte
 • 15:00 - 16:00 Zajęte
 • 16:00 - 17:00 Zajęte
 • 17:00 - 18:00 Zajęte
 • 18:00 - 19:00 Zajęte
  • 08:00 - 09:00 Zajęte
 • 09:00 - 10:00 Zajęte
 • 10:00 - 11:00 Zajęte
 • 11:00 - 12:00 Zajęte
 • 12:00 - 13:00 Zarezerwować
 • 13:00 - 14:00 Zajęte
 • 14:00 - 15:00 Zajęte
 • 15:00 - 16:00 Zajęte
 • 16:00 - 17:00 Zajęte
 • 17:00 - 18:00 Zajęte
 • 18:00 - 19:00 Zajęte
  • 08:00 - 09:00 Zajęte
 • 09:00 - 10:00 Zajęte
 • 10:00 - 11:00 Zajęte
 • 11:00 - 12:00 Zarezerwować
  12:00 - 13:00 Zarezerwować
  13:00 - 14:00 Zarezerwować
 • 14:00 - 15:00 Zajęte
 • 15:00 - 16:00 Zajęte
 • 16:00 - 17:00 Zajęte
 • 17:00 - 18:00 Zajęte
 • 18:00 - 19:00 Zajęte
 • 13
  Grudzień
  Zarezerwować(2)
  • 08:00 - 09:00 Zajęte
 • 09:00 - 10:00 Zajęte
 • 10:00 - 11:00 Zajęte
 • 11:00 - 12:00 Zajęte
 • 12:00 - 13:00 Zarezerwować
  13:00 - 14:00 Zarezerwować
 • 14:00 - 15:00 Zajęte
 • 15:00 - 16:00 Zajęte
 • 16:00 - 17:00 Zajęte
 • 17:00 - 18:00 Zajęte
 • 18:00 - 19:00 Zajęte
 • 14
  Grudzień
  Zarezerwować(2)
  • 08:00 - 09:00 Zajęte
 • 09:00 - 10:00 Zajęte
 • 10:00 - 11:00 Zajęte
 • 11:00 - 12:00 Zarezerwować
  12:00 - 13:00 Zarezerwować
 • 13:00 - 14:00 Zajęte
 • 14:00 - 15:00 Zajęte
 • 15:00 - 16:00 Zajęte
 • 16:00 - 17:00 Zajęte
 • 17:00 - 18:00 Zajęte
 • 18:00 - 19:00 Zajęte
 • 15
  Grudzień
  Zarezerwować(2)
  • 08:00 - 09:00 Zajęte
 • 09:00 - 10:00 Zajęte
 • 10:00 - 11:00 Zarezerwować
 • 11:00 - 12:00 Zajęte
 • 12:00 - 13:00 Zarezerwować
 • 13:00 - 14:00 Zajęte
 • 14:00 - 15:00 Zajęte
 • 15:00 - 16:00 Zajęte
 • 16:00 - 17:00 Zajęte
 • 17:00 - 18:00 Zajęte
 • 18:00 - 19:00 Zajęte
 • Rezerwacje terminów:
  Tel: +48 500 762 958