Edoardo


21 Jun 2022 Z powrotem

Edoardo

13 lat
Mózgowe porażenie dziecięce MPD

Po 3 seriach rodzice zauważyli znaczną poprawę. Pacjen był spokojniejszy, nawet w szkole zauważyli, że zachowanie zmieniło się na lepsze. Edoardo miał znacznie większą chęć mówienia i naśladowania gestów innych, apatia minęła, dziecko zaczęło przejmować inicjatywę.