Leczenie aminokwasami

Epilepsja (Padaczka)

Efektywność preparatów aminokwasowych u chorych z epilepsją (padaczka) jest kompleksowa. Podawanie aminokwasów bardzo dobrze działa na paroksyzmalny i...

Szczegóły

Autyzm atypowy, Autyzm dziecięcy

Preparaty aminokwasowe mogą być podawane dzieciom z różnymi rodzajami autyzmu dziecięcego oraz stopniem upośledzenia. Podczas leczenia preparatami aminokwasowymi...

Szczegóły

ADHD - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

ADHD to zaburzenie rozwoju systemu nerwowego, które przejawia się w różnie wyrażonym zaburzeniu uwagi (braku uwagi), nadaktywnością i...

Szczegóły

Zaburzenia mowy opóźniony rozwój mowy i intelektualne opóźnienie rozwoju

Rozwój psychomotoryczny oraz rozwój mowy u poszczególnych dzieci może się różnić. Nie każde odchylenie od bieżącego rozwoju jest...

Szczegóły

Mózgowe porażenie dziecięce MPD

Efektywność preparatów aminokwasowych przy mózgowym porażeniu dziecięcym

Szczegóły

Zespół Downa

Działanie kompleksów aminokwasowych u chorych z zespołem Downa oraz u innych wrodzonych zaburzeń genetycznych i chromosomalnych (Zespół Angelmana,...

Szczegóły

Udary mózgu i urazy głowy

W tej dużej grupie chorych z różną symptomatyką neurologiczną można osiągnąć wspaniałe wyniki, szczególnie przy podaniu w krótkim...

Szczegóły

Upośledzenie genetyczne, dziedziczne chodorby

Upośledzenie genetyczne, dziedziczne chodorby i efertywność preparotów aminokwasowych

Szczegóły